Pracovní právo

Vaše jistota v pracovním právu

O nás

Poznejme se

Jsme česká advokátní kancelář s jasným a srozumitelným komunikačním stylem, partnersky orientovaným přístupem a výsledky, které odrážejí naše nadšení pro právo. Našim klientům jsme zvyklí být stále k dispozici a věříme, že právě tato filozofie vede ke dlouhodobé spolupráci a opravdovým partnerstvím. 

AKCE A ŠKOLENÍ

Kde se můžeme potkat?

Webinář
Transpoziční novela zákoníku práce aneb letní HR refresh
25. 07. 2024
9:00 - 11:00
Webinář
Transpoziční novela zákoníku práce aneb letní HR refresh
22. 08. 2024
9:00 - 11:00
Snídaně s BL
Digitalizace HR agendy | Praha - 1. běh
17. 09. 2024
8:30 - 12:00

Naše služby

V čem Vám můžeme pomoci

Pracovní právo je naší srdeční záležitostí, rádi Vám však poskytneme právní služby také v jiných oblastech soukromého práva. Poskytujeme komplexní právní služby v těch oblastech práva, ve kterých jsme získali zkušenosti díky spolupráci s přední českou i mezinárodní klientelou – a ve kterých rádi poskytneme služby šité na míru i Vám. 

Pracovní právo

Pracovní právo patří k jedné z našich nejvíce oblíbených oblastí – ať se již jedná o dlouhodobou spolupráci při řešení každodenních problémů, které s sebou personální praxe přináší, nebo o zastupování před soudem vyplývající z podstaty pracovněprávní problematiky.

Pracovní právo představuje nejen jednu z našich hlavních specializací, ale současně i odvětví, kterému se věnujeme nejraději, neboť se tu propojuje právo a personalistika, a tedy práce s lidmi, a to ať se již jedná o vrcholový management, specialisty v oblasti IT anebo třeba mistry či operátory ve výrobě.

Stejně jako v řadě jiných odvětví tak i ve vztazích uzavíraných se zaměstnanci (ale třeba i různými konzultanty jako osobami samostatně výdělečně činnými) může vznikat celá škála situací, které budou vyžadovat právní řešení.

Ať již budete potřebovat poradenství v konkrétní věci (od posouzení rizika švarcsystému přes nastavení spolupráce s agenturou práce až po digitalizaci HR procesů), případně dokonce zastoupení v soudním sporu (typicky o neplatnost rozvázání pracovního poměru, ale třeba také o bonusy, konkurenční doložku, náhradu újmy na zdraví z pracovního úrazu / nemoci z povolání) nebo budete hledat partnera pro pravidelné konzultace vašich aktuálních problémů, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

A jelikož se snažíme problémům předcházet, nabízíme rovněž komplexní revizi či nové nastavení vašich procesů v oblasti HR – ať se již jedná o základní pracovněprávní dokumentaci (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce / pracovní činnosti, dokumentaci spojenou s ukončením pracovního poměru), nebo o jednotlivé dílčí oblasti jako posouzení systému odměňování, nastavení pravidel pro home-office nebo o úpravu užívání služebních vozidel a s tím spojené zpracování příslušných vnitřních předpisů.

Korporátní právo

Pro naše klienty z řad společností nabízíme rovněž služby v oblasti korporátního práva, které je provází od okamžiku jejich vzniku, přes veškeré zásadní změny v jejich fungování až po fúze, rozdělení a jiné přeměny společností – s tím, že pro účely těchto služeb dokážeme zajistit rovněž podporu spolupracující auditorské a daňové kanceláře.

Služby, které v oblasti korporátního práva můžeme nabídnout:

 • příprava klíčových korporátních jednání (zakladatelské listiny / smlouvy, akcionářské dohody, stanovy aj.), a to včetně další podpory při zakládání a v souvislosti se vznikem společnosti
 • organizace a vedení valných hromad společnosti
 • součinnost při změnách v životě společnosti – jmenování a odvolání jednatelů / členů představenstva, navržení smluv o výkonu funkce, udělení a odvolání prokury aj.
 • zastupování v soudních řízeních v korporátních věcech (například společnických žalobách, sporech s bývalými členy statutárního orgánu aj.)

GDPR

Problematika ochrany osobních údajů je obzvlášť aktuální, a to zejména kvůli nařízení EU o ochraně osobních údajů známém pod zkratkou GDPR. S tímto právním předpisem je spojena celá řada povinností.

BOROVEC LEGAL vám v oblasti ochrany osobních údajů může nabídnout následující služby:

 • provedení (podpora při interní realizaci) auditu Vaší stávající ochrany osobních údajů
 • navržení dokumentace správce / zpracovatele osobních údajů vyžadované „GDPR“, tj. zejména: informace / informovaného souhlasu,
 • smluv o zpracování osobních údajů,
 • vnitřního předpisu o zpracování osobních údajů,
 • dokumentace k přijatým technickoorganizačním opatřením,
 • bezpečnostní směrnice a
 • šablon k vedení záznamů o zpracovávaných osobních údajích
 • poskytnutí komplexních služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (známého pod označením “DPO”)
 • podporu při posuzování vlivu zpracování osobních údajů na práva dotčených osob (procesu známého pod označením „DPIA“)
 • zajištění školení v této oblasti (s ohledem na cílovou skupinu – tj. zda se jedná například o zaměstnance marketingu, nebo o personalisty

Kybernetická bezpečnost (NIS2)

Tuto sekci pro Vás připravujeme.

Whistleblowing

Pokud má Vaše společnost 50 a více zaměstnanců, vztahuje se na Vás zákon o ochraně oznamovatelů. Připravíme Vám kompletní implementaci whistleblowingu ve Vaší společnosti. Naše služby v oblasti whistleblowingu zahrnuje:

 • přípravu potřebné dokumentace (povinná dokumentace, podpůrné formuláře, informační leták pro oznamovatele)
 • právní podporu při implementaci oznamovacího systému
 • přípravu náplně práce pro interní příslušnou osobu
 • přípravu související GDPR dokumentace
 • přípravu / revizi smlouvy s externí příslušnou osobou
 • přípravu vnitřního předpisu pro whistleblowing
 • interní školení pro příslušné osoby

Dokážeme pro Vás také zajistit technické řešení od NNTB a výkon funkce příslušné osoby.

ESG

Tuto sekci pro Vás připravujeme.

Reference

Vložili v nás důvěru

Ceníme si dlouhodobých partnerství s našimi klienty, které zastupujeme převážně v pracovněprávní oblasti (od každodenní agendy po zastupování v soudních sporech) a pro které také rádi připravujeme pravidelná školení, a to nejen pro HR, ale i management.

„Spolupráce s JUDr. Davidem Borovcem je pro HR v innogy klíčová. Jeho zkušenosti z práva a byznysu přinášejí do společných témat vždy jiný úhel pohledu. Kromě právních konzultací společně realizujeme také workshopy na pracovněprávní témata, a to nejen pro HR, ale i pro náš management. Ten především oceňuje jeho přístup, srozumitelnost a představení témat v návaznosti na konkrétní příklady z praxe.“

Lenka Kružíková
HR Manager

“Na spolupráci s právní kanceláří BOROVEC LEGAL oceňujeme přátelsky profesionální přístup a srozumitelně předávané informace (nám neprávníkům:)). Jsme spokojeni s rychlostí, přesností a pečlivostí, s jakou přistupují k jednotlivým případům.” 

Klára Ryšková
HR Business Partner

“To že je pan doktor Borovec špičkovým odborníkem na pracovní právo, jsme měli možnost poznat již na jeho seminářích. Proto, když jsme hledali advokátní kancelář, která by nám poskytovala poradenství v oblasti pracovního práva, oslovili jsme právě kancelář pan doktora. Jeho profesionalita, promptnost a preciznost z nás dělají velmi spokojené klienty. Vzdálenost Praha – Brno není v poskytovaných službách žádný problém.”

Vlasta Jánská
Vedoucí personálního odboru

Aktuality

Novinky z pracovního práva

Obstáli byste v kontrolách SÚIP v roce 2024? Ohlédnutí za minulým rokem aneb na co si dát letos pozor

Pojďme se společně podívat, na jaké oblasti se chce inspekce práce zaměřit letos a jak případnou kontrolu zvládnout. [...]

Podmínka trvání pracovního poměru jako kritérium pro vyplacení mimořádného bonusu?

Nejvyšší soud se musel vypořádat s otázkou, zda může být trvání pracovního poměru legitimní podmínkou pro výplatu mimořádného bonusu. [...]

Kdo je oprávněn k přijetí rozhodnutí o organizační změně – otázka, kterou opět řešil Nejvyšší soud

Nejvyšší soud se opět zabýval otázkou organizačních změn. Podívejte se na naše tipy, jak na její správné přijetí. [...]

Dovolená i za dobu sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru?

SDEU nám do letošního podzimního počasí přináší téma poněkud letní – téma dovolené. [...]

Q&A: „dohodáři“ po novele zákoníku práce

Shrnutí zásadních změn týkajících se "dohodářů" v otázkách a odpovědích. [...]

Jak na whistleblowing krok za krokem

Podívejte se na přehledný návod, jak implementovat whistleblowing ve Vaší společnosti. [...]

Kontakt

Kde nás najdete

Pokud byste se rádi dozvěděli více o našich službách, školeních pro Vás či Váš tým nebo byste se rádi přihlásili k odběru newsletterů, prosím vyplňte náš kontaktní formulář.

IČO: 096 89 249

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340504