Náhrada škody (újmy)

Škoda (majetková újma) i nemajetková újma vzniká z pracovního úrazu / nemoci z povolání nebo z jiných okolností, například z dopravní nehody. Představuje životní situaci, ve které se nikdo z nás nechce ocitnout. Pokud se tak ale již stane, jsou často zapotřebí právní služby, aby vaše nároky nikdo nedůvodně nekrátil. 

Chcete více informací?

Situace, ve kterých vám můžeme být nápomocni:

 

  • účast při vyšetřování okolností vzniku škody / nemajetkové újmy
  • podpora při sepsání záznamu o úrazů a při plnění dalších povinností vůči státním orgánům / zákonným pojišťovnám
  • vedení a komunikace s cílem vypořádat věc mimosoudní cestou
  • zajištěním znalců dle okolností daného případu
  • zastupování před soudy
  • vedení školení pro jednotlivce / skupiny věnovaném otázkám spojeným s náhradou újmy