GDPR

Problematika ochrany osobních údajů je obzvlášť aktuální, a to zejména kvůli nařízení EU o ochraně osobních údajů známém pod zkratkou GDPR. S tímto právním předpisem je spojena celá řada povinností.

BOROVEC LEGAL vám v oblasti ochrany osobních údajů může nabídnout následující služby:

  • provedení (podpora při interní realizaci) auditu Vaší stávající ochrany osobních údajů
  • navržení dokumentace správce / zpracovatele osobních údajů vyžadované „GDPR“, tj. zejména: informace / informovaného souhlasu,
  • smluv o zpracování osobních údajů,
  • vnitřního předpisu o zpracování osobních údajů,
  • dokumentace k přijatým technickoorganizačním opatřením,
  • bezpečnostní směrnice a
  • šablon k vedení záznamů o zpracovávaných osobních údajích
  • poskytnutí komplexních služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (známého pod označením “DPO”)
  • podporu při posuzování vlivu zpracování osobních údajů na práva dotčených osob (procesu známého pod označením „DPIA“)
  • zajištění školení v této oblasti (s ohledem na cílovou skupinu – tj. zda se jedná například o zaměstnance marketingu, nebo o personalisty

Kontakt

Přesvědčili jsme Vás?

Pokud byste se rádi dozvěděli více o našich službách, školeních pro Vás či Váš tým nebo byste se rádi přihlásili k odběru newsletterů, prosím vyplňte náš kontaktní formulář.