Webinář: Dopady koronaviru na závazkové vztahy

Kdy:
Ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 10:00 do 10:45

Program: 

Odpovíme na nejčastější otázky, které dnes řeší účastníci závazkových vztahů a vedení obchodních společností:

1. Dopad pandemie covid-19 na obchodní závazkové vztahy

 • Jaké jsou možnosti změn a zrušení závazkových vztahů nebo odkladu plnění?
 • Kdy vzniká právo domáhat se obnovy jednání o podmínkách sjednaných smluv?
 • Odpovídá účastník smlouvy za škody způsobené nesplněním povinností vlivem vyšší moci?
 • Za jakých podmínek zaniká sjednaný závazek?

2. Náhrada za způsobenou škodu

 • Zakládá krizové opatření automaticky právo na náhradu škody?
 • Bude stát hradit také ušlý zisk?
 • Jaké jsou stanoveny lhůty pro uplatnění nároku?
 • Jak a kde se náhrady škody domáhat?

3. Zmírnění negativních dopadů ze strany státu

 • Jaké prostředky ke zmírnění dopadů na ekonomiku vláda připravuje?
 • Jaké možnosti už teď běží?
 • Jak a kde podat žádost o prominutí sankce za pozdní úhradu splatné daně a žádost o změnu výše záloh (až na 0 Kč)?

Co si odnesete:
Během online setkání získáte přehled o přijaté i chystané legislativě týkající se závazkových vztahů, náhrady škody a dalších opatření ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na obchodní společnosti působící v ČR.

Zodpovíme také dotazy týkající se vašich konkrétních smluv. Důležité jsou zejména situace, kdy smluvní úprava vylučuje využití některých ustanovení zákona.

Lektor:

 • Kristýna Dubová, advokátka, BOROVEC LEGAL

Pro koho je webinář určen:
Pomůže zorientovat se v aktuální situaci účastníkům obchodněprávních vztahů a zástupcům všech obchodních společností (společností s ručením omezeným, akciových společností a dalších).

Kdy:
Ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 10:00 do 10:45

Cena:
Zdarma

Registrace na tento webinář je již uzavřena